Albusaidi Ali

编辑:自然网互动百科 时间:2020-02-19 09:39:56
编辑 锁定
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
Albusaidi Ali,阿曼籍足球运动员。
外文名
Albusaidi Ali
国    籍
阿曼
出生日期
1991年1月21日
运动项目
足球

Albusaidi Ali场上位置

编辑
中场

Albusaidi Ali职业生涯

编辑
时间
  
球队
  
2013 - 2014萨汉姆
2014 - 现在梭哈
2014 - 现在阿曼
[1] 
参考资料