Zenassni Zenassni

编辑:自然网互动百科 时间:2020-02-19 08:24:47
编辑 锁定
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
Zenassni Zenassni,阿尔及利亚籍足球运动员。
外文名
Zenassni Zenassni
国    籍
阿尔及利亚
运动项目
足球

Zenassni Zenassni场上位置

编辑
中场

Zenassni Zenassni职业生涯

编辑
时间
  
球队
  
2013 - 现在特慕辰
[1] 
参考资料